Loggo-nybergs-2.JPG
JL NYBERGS MEKANISKA AB

Bruksgatan 5     86433 MATFORS

Kontakt

Telefon: +46 6022900

E-post:  info@jlnybergs.se

SMS: 0730 476873, 0702 104838

Kontaktformulär

Hitta hit

MVRLOGGO201210_small1-2.jpg  Medlem 

Rätt kvalitet till rätt pris i rätt tid.


Det har alltid varit vår målsättning att tillgodose kundens krav på precision i utfört arbete på våra produkter liksom leveranssäkerhet. Vi arbetar kontinuerligt med stor målmedvetenhet och engagemang för att nå kraven på hög kvalitet.

Vår kvalitetspolicy

Vi ska tillverka och leverera produkter som uppfyller eller överträffar specifikationerna. Utlovade leveranstider                                  ska hållas. Genom ”regelbundna förbättringar” ska vi uppnå en ökad kundtillfredsställelse och minskade       kvalitetsbristkostnader. Genom att hela tiden flytta fram våra positioner inom kvalitetsområdet området ska                                           vi vara den självklara leverantören för våra kunder .

Vår miljöpolicy

 

Vi ska uppfylla kundernas miljökrav och gällande miljölagstiftning. Vår interna verksamhet ska präglas av effektiv resursanvändning samt återanvändning och återvinning. Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och tillhörande handlingsplaner.

 

Vår policy för hälsa och säkerhet

 

Verksamheten ska bedrivas i en miljö där vi minimerat risken för fysiska arbetsskador och psykosocial ohälsa i arbetet. Arbetsmiljöarbetet ska ske i samförstånd mellan företaget och fackliga företrädare. Vi har tillgång till professionell hälsovård för hälsokontroller och rehabilitering. Vi genomför riskanalyser och skyddsronder                    och följer gällande arbetsmiljölagar och förordningar.

 


Nyhetsflöde

2015-08-05

Nya tag efter semestern, och vi ser fram emot en intressant höst.

2015-04-15

Vi har bra beläggning och har utökat vår personalstyrka med 2 personerSök

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss